کاربرند در دی ماه سال 1395 با برگزاری گردهمایی کارآفرینان برندآفرین شروع بکار نمود و حال پس از نزدیک به دو سال فعالیت، تجربه ارزشمندی را در کوله بار خود دارد.
امید داریم بتوانیم با هم افزایی متخصصین و دانش و تجربه ای که در این مدت اندوخته ایم در منحصر بفرد بودن شما نقش آفرینی کنیم.
تا یادمان نرفته این را هم بگوئیم که موفقیت امروزمان را مرهون شکست های دیروزمانیم. روزهایی که بارها دستخوش تغییر و تحول شد تا امروزمان را بسازیم.

قول می دهیم به شما کمک کنیم تا شرکتی بسازید که مردم عاشقانه آن را دوست داشته باشند.

یسنا همایش

گامی جهت تصمیمات هوشمندانه

ایران مراسم نیوز

رویداد شما را خبری می کنیم

باشگاه افتخارات کاربرند

به دنبال تبلیغات پرهزینه نباشید

باشگاه ارتباطات کاربرند

مجمع کارآفرینان برندآفرین

مدیریت دانش

جهانی شوید

we are all trying to run well

Partners